Βαθμολογία

Αλλάζει πλήρως το καθεστώς των µετρήσεων στην τηλεθέαση

Τα προβλήµατα που έχουν επισηµανθεί από τους ίδιους τους σταθµούς οδηγούν σε σηµαντικές... µεταρρυθµίσεις, ώστε να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις από ανταγωνιστές ή και την κυβέρνηση.

Οι σταθµοί θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν για να µειωθούν οι εντάσεις ανάµεσα στα διευθυντικά στελέχη τους που βλέπουν πως το δείγµα της µέτρησης έχει συχνά συµπεριφορά... ασανσέρ. Το πρώτο µέτρο είναι η αύξηση του δείγµατος µέτρησης, µε στόχο τον διπλασιασµό του, και συνάµα η προσθήκη κι άλλων συσκευών, µέσα από τις οποίες το κοινό βλέπει τηλεόραση, στη µέτρηση. Η είσοδος των τάµπλετ στη ζωή των Ελλήνων και η συνδροµητική τηλεόραση έχουν αλλάξει πολλές από τις συνήθειες στην τηλεθέαση, ενώ ένα νέο φαινόµενο είναι η µαζική παρακολούθηση κάποιων σηµαντικών γεγονότων. Το κενό που υπάρχει στο δείγµα προέρχεται κυρίως από τη µαζική µετανάστευση νεανικού και παραγωγικού τµήµατος του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα σε ορισµένες κατηγορίες κοινού τα αποτελέσµατα να θεωρούνται... ενδεικτικά.

Για να καλυφθούν οι απώλειες, πρέπει να γίνει έρευνα µέτρησης επί του πληθυσµού, µε στόχο την αύξηση των νοικοκυριών που θα πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία της καταγραφής των συνηθειών τηλεθέασης. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί και η Επιτροπή Ερευνας Ελέγχου Τηλεθέασης, η οποία και θα αξιολογεί τα αποτελέσµατα της µέτρησης. Οι αλλαγές αυτές επιδιώκονται από τους ιδιωτικούς σταθµούς που είναι χρήστες της έρευνας, δεν έχει όµως ακόµη ζητηθεί η θέση της ΕΡΤ και συνεπώς της κυβέρνησης.

Το προηγούµενο διάστηµα υπήρξε ενόχληση για τα χαµηλά ποσοστά που έδινε η εταιρεία στο νέο δελτίο ειδήσεων µε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η καχυποψία παραµένει, ενώ δεν µπορεί να αποκλειστεί και η κατάθεση ενός νέου νοµοσχεδίου, που θα αλλάζει τα δεδοµένα στη µέτρηση της τηλεθέασης.

parapolitika.gr