Βαθμολογία

Αργεί κι άλλο η γραμμή Βόλου-Λάρισας

Καθυστερεί ολοένα και περισσότερο η ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΡΓΟΣΕ, έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η λειτουργία της στις αρχές του 2016. 

Οι νεώτερες πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr από την ΕΡΓΟΣΕ, αναφέρουν ότι η δημοπράτηση του έργου μετατίθεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του είναι 35,2 εκ. ευρώ ( κονδύλιο από Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλοντος Αειφόρου Ανάπτυξης) και την περίοδο αυτή το έργο βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης.

Ο νέος σχεδιασμός για την περιοχή της Μαγνησίας προβλέπει την αλλαγή της πορείας της γραμμής, έτσι ώστε να μη γίνεται το ζιγκ ζαγκ μέσα από τη Ν. Ιωνία, που είναι επικίνδυνο με τις ισόπεδες διαβάσεις καρμανιόλες.

Η λύση που έχει οριστικοποιηθεί, είναι η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής παράλληλα με την πρώην μετρική του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου, από το ύψος του Ν. Δέλτα και μέσω της ΒΙΠΕ στο Λατομείο. Η γραμμή αυτή θα συνδεθεί και με το λιμάνι του Βόλου. Συνολικά οι παρεμβάσεις αφορούν στην ηλεκτροκίνηση γραμμής μήκους 65 χιλιομέτρων, με το κονδύλιο να έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ.

Όπως είναι γνωστό, στην α’ φάση του έργου έγινε αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής, η εξασφάλιση με αυτόματα συστήματα μπαρών και ηχοφωτεινά σήματα των αφύλακτων ισόπεδων διαβάσεων, η βελτίωση της βατότητας των ισόπεδων διαβάσεων και η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών.

Σκοπός της ηλεκτροκίνησης είναι οι ταχύτητες των συρμών να φθάνουν μέχρι και τα 120 km/h και η μείωση του χρόνου διαδρομής Λάρισα – Βόλος σε 35 λεπτά.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού αλλά και των λοιπών έργων που εκτελούνται στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, η διαδρομή Αθήνα – Βόλος θα γίνεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά, ενώ η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Βόλος θα γίνεται σε 2 ώρες και 10 λεπτά.

Εφόσον η πρόσκληση γίνει εντός των επομένων μηνών, οι ηλεκτροκινούμενοι συρμοί θα κυκλοφορούν στη γραμμή Λάρισα- Βόλος εντός 2018. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την επί σειρά ετών επιτυχή λειτουργία της γραμμής Λάρισας – Θεσσαλονίκης, οι υπεύθυνοι της ΕΡΓΟΣΕ θεωρούν ότι γραμμές με ηλεκτροκίνηση:

-Προσφέρουν άνετη επιβατική μεταφορά με την κυκλοφορία σύγχρονων συρμών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

-Εξασφαλίζουν την ταχύτερη και οικονομικότερη μετακίνηση επιβατών και αγαθών, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

-Είναι απολύτως συμβατές με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και με τις πολιτικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και έκλυσης αέριων ρύπων, καθώς και με τον περιορισμό της ευρύτερης περιβαλλοντικής όχλησης.