Βαθμολογία

«Πότε, πώς, που και γιατί…»

Σημαντική ανταπόκριση γνώρισε η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Ερασιτεχνική ΑΕΛ και το Τμήμα Μπάσκετ με το εργαστήριο αθλητικής απόδοσης, MyErgolab, σχετικά με τον ρόλο της Εργοφυσιολογίας και της Εμβιομηχανικής στην αθλητική απόδοση, απαντώντας στα βασικά ερωτήματα «Πότε, πώς, που και γιατί…».

Τοσο αθλητές και αθλήτριες των τμημάτων της ΑΕΛ, όσο και γονείς αυτών, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον  γυμναστή της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΛ και καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Msc), Χρήστο Χαλίτσιο, και από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Msc) και εργοφυσιολόγο,  Γιώργο Μανάκη για όλα τα θέματα που αφορούν στην αθλητική απόδοση και τη βελτίωσή της μέσω προγραμμάτων εργοφυσιολογίας αλλά και με την ενίσχυση της Εμβιομηχανικής, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και  να λάβουν εξειδικευμένες απαντήσεις. Τόσο η Ερασιτεχνική ΑΕΛ όσο και ειδικότερα το Τμήμα Μπάσκετ θα προχωρήσουν στη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων στο άμεσο μέλλον.

*Η εταιρία MyErgolab είναι ένα καινοτόμο και σύγχρονο εργομετρικό κέντρο το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του στη Λάρισα τον Σεπτέμβριο του 2016. Η καινοτομία του εργαστηρίου έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει δυο αντικείμενα της Αθλητικής Επιστήμης, την Εργοφυσιολογία και την Αθλητική Εμβιομηχανική. Σκοπός του είναι να μεγιστοποιηθεί η αθλητική και ανθρώπινη απόδοση και να προληφθούν πιθανοί τραυματισμοί, διαμέσου της αξιοποίησης των δεδομένων που εξάγονται κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Το εργαστήριο μπορεί να έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα σχετικά με το κομμάτι της έμπρακτης χρήσης των πληροφοριών από τους προπονητές.