Βαθμολογία

Μπαίνουν ορκωτοί λογιστές στο Καυταντζόγλειο

Επισκέψεις… υψηλά ιστάμενων προσώπων στο Καυταντζόγλειο. Όπως ενημέρωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ορκωτοί λογιστές θα ξεκινήσουν έρευνα προκειμένου να ελέγξουν τα οικονομικά πεπραγμένα παρελθουσών χρήσεων. Η έρευνα θα επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας και το πόρισμα θα παραδοθεί από την Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου στη ΓΓΑ. Αναλυτικά η ενημέρωση: «Έναρξη ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η επιτροπή διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου απευθύνθηκε στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων παρελθουσών χρήσεων. Ο χρονικός ορίζοντας των ελέγχων θα επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας. Το πόρισμα του ελέγχου θα παραδοθεί αρμοδίως από την Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».