Βαθμολογία

Ανακοίνωση από την ΕΠΟ για τις μεταγραφές

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016 θα λειτουργήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της από τις 09:00 έως τις 13:00, προκειμένου να παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφιο δ. παραρτήματος γ. του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών, οι αιτήσεις μεταβολών και να προβαίνουν στην έκδοση δελτίων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.