Βαθμολογία

Νέα χορηγική συνεργασία για την ΑΕΛ

Άλλη μια τοπική εταιρεία είναι στο πλευρό της ομάδας Μπάσκετ για δεύτερη χρονιά, την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη στήριξη της. Το τεχνικό γραφείο GK Electromechanical Developments ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών Η/Μ έργων σε κτίρια, βιομηχανίες/βιοτεχνίες, επαγγελματικούς χώρους και έργα υποδομών. 
Το γραφείο έχει σαν κύριο μέλημα τη συνεχή παρακολούθηση των εξελιγμένων τεχνολογικά υπηρεσιών και υλικών, τα οποία εντάσσει στις προτάσεις και τα έργα του, για μια σύγχρονη και λειτουργική ηλεκτρομηχανολογική Η/Μ εγκατάσταση.

Σκοπός του σε ένα ηλεκτρομηχανολογικό Η/Μ έργο, είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια, λειτουργικότητα, καλαισθησία και οικονομία. Το τεχνικό γραφείο δεσμεύεται στην παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που είναι σύμφωνα/ες προς τις απαιτήσεις που θέτει ο πελάτης και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και έχουν ως καθοριστικές παραμέτρους τον χρόνο ολοκλήρωσης, τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές κατασκευής/εργασίας.