Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας  κατά την τελευταία της συνεδρίαση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.
-Κηρύσσει το σωματείο «ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ» πειθαρχικά ελεγκτέο, για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (298/2015) πράξη. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
-Κηρύσσει τον προπονητή του σωματείου «ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ», Ιωάννη Αλεξούλη πειθαρχικά ελεγκτέο, για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (299/2015 πράξη της λόγω εξύβρισης εις βάρος του διαιτητή. Επιβάλλει στον προπονητή του σωματείου με την επωνυμία «ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ», Ιωάννη Αλεξούλη, χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες.
-Απαλλάσσει τον Δημήτριο Κουτσονάσιο προπονητή του σωματείου με την επωνυμία «Ακαδημία Ελπίδες 1994», της αναλυτικά αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (300/2015) αποδιδόμενης σε αυτόν πράξης.
-Κηρύσσει το σωματείο με την επωνυμία «Θύελλα Φιλώτα ΜΣΕΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο, για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (301/2015) πράξη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
-Απαλλάσσει το σωματείο με την επωνυμία «Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», της αποδιδόμενης αναλυτικά αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (302/2015) σε αυτό κατηγορίας.
-Απαλλάσσει τον Δημήτριο Χαντζή εκπρόσωπο του σωματείου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ.»., για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (303/2015) πράξη.
-Κηρύσσει το σωματείο «ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΜΦΑΟΦ» πειθαρχικά ελεγκτέο, για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (304/2015) πράξη. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων  (1.000,00) ευρώ.
-Κηρύσσει το σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (305/2015) πράξη. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ.
-Κηρύσσει την  «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»  πειθαρχικά ελεγκτέα για τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (306/2015) πράξεις. Επιβάλλει στην εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ χρηματική ποινή ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ.