Βαθμολογία

Όλο και λιγοστεύουν τα εμπόδια

Θετική ήταν η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του ΥΠΑΠΕΝ για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι δεν απαιτούνται επιπρόσθετοι όροι για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών του. 

Ευχάριστα είναι τα νέα που αφορούν το φάκελο που είχε καταθέσει η ΑΕΚ για το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με τη θετική γνωμοδότηση που εξέδωσε η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης. 

Πρόκειται για υπηρεσία που υπάγεται στο ΥΠΑΠΕΝ και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας και, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών», η συγκεκριμένη υπηρεσία στη γνωμοδότησή της δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που συνδέουν το σχέδιο του γηπέδου και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τις γενικές προβλέψεις του Νέου ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας γενικά, αλλά και πιο ειδικά στις προβλέψεις του για τον τομέα Κεντρικής Αθήνας, όπου συμπεριλαμβάνεται και η Νέα Φιλαδέλφεια και η Χαλκηδόνα. 

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού αναφέρει πως στη Μελέτη που κατέθεσε η ΑΕΚ «αναλύονται και αξιολογούνται, εκτός από τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, οι υφιστάμενες και υπό μελέτη χωροταξίες κατευθύνσεις, οι χρήσεις γης, καθώς και οι υφιστάμενες υποδομές και κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές συνθήκες». 

Για αυτό τον λόγο η υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ καταλήγει στο συμπέρασμα της, γνωμοδοτώντας «θετικά για την υλοποίηση του έργο ή της δραστηριότητας, χωρίς την απαίτηση επιπρόσθετων όρων -προϋποθέσεων».