Βαθμολογία

Στο επίκεντρο οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

Τρία σενάρια για αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων, που με το υφιστάμενο καθεστώς δοιατηρούν το δικαίωμα εξόδου προς τη σύνταξη πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους, υπάρχουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, το «επώδυνο σενάριο» προβλέπει έναρξη από το 2015 της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας, ώστε να πrοσαρμοστούν στο 62ο και στο 67ο έτος της ηλικίας. Το σενάριo αυτό υποστηρίζουν οι δανειστές.

Το «ήπιο σενάριο μέτρων» περιλαμβάνει τη σταδιακή αύξηση των ορίων από 1/1/2020 και την ολοκλήρωσή του ώς το 2025. Η εκδοχή αυτή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες «συμβιβασμού« των δύο μερών.

Το «αισιόδοξο σενάριο» προτείνει τη μεσολάβηση δεκαετούς μεταβατικής περιόδου ώς το 2025 με διατήρηση των σημερινών ορίων συνταξιοδότησης, ώστε να ικανοποιηθούν τα ώριμα δικαιώματα, και αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2025 και μετά. Την πρόταση αυτή διατυπώνει το ελληνικό υπουργείο Εργασίας.

Από το 2012 τα γενικά όρια συνταξιοδότησης έχουν προσδιοριστεί στο 67ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, κατηγορίες ασφαλισμένων διατηρούν σε ισχύ μεταβατικές διατάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης.