Βαθμολογία

Πρόγραμμα κατάρτισης για 15.000 άνεργους

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης και κατάρτισης για 15.000 ανέργους στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, του λιανικού εμπορίου, της εξωστρέφειας και του διεθνούς εμπορίου αλλά και στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το αμέσως προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα αφορά συνολικά 15.000 ανέργους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής - επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων, καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους εξής τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), λιανικό εμπόριο, εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα), τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Κάθε ωφελούμενος θα επιδοτηθεί με 1.471,60 ευρώ, ενώ ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει πρακτική άσκηση (on the job training) σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, στο οποίο θα καταρτιστούν οι άνεργοι με 120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση μέσα στην επιχείρηση.

Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε δύο στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επιχειρήσεις. Το πρώτο στάδιο θα αφορά 60 ώρες κατάρτισης στην έναρξη της δράσης και δεύτερο 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης.

Θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων των κλάδων που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή).

Στις αιτήσεις οι επιχειρήσεις θα αναφέρουν: α) τον αριθμό των ατόμων (ανά ειδικότητα) που θέλουν να απασχολήσουν για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης, β) τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν σε σταθερή βάση και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται.

Οι επιχειρήσεις όπου θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε νέα πρόσληψη ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι σε όλα τα μέχρι τώρα προγράμματα οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να απολύσουν προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή αιτήσεων, ενώ τώρα θα μπορούν να έχουν απολύσει πριν και όχι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκουμένων. Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν στο σύστημα Εργάνη του υπουργείου Εργασίας τους ανέργους που θα απασχολήσουν για πρακτική άσκηση.

Πηγή: thessalianews.gr