Βαθμολογία

Εγκρίνονται όσοι άνεργοι έκαναν αίτηση

Με σημαντικές τροποποιήσεις και αύξηση των συμμετεχόντων από 7.000 σε 13.000 θα ξεκινήσει τη Μεγάλη Πέμπτη το πρόγραμμα «επιταγής εισόδου» για άνεργους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε σε τροποποιήσεις των όρων εφαρμογής παλαιότερης πρόσκλησης του Οργανισμού για το πρόγραμμα «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» με στόχο την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, τη διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης και κυρίως την επίτευξη της επιδιωκόμενης συνάφειας της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελουμένων.

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα βγει η νέα προκήρυξη και οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015. Ολοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος (7.000) θεωρούνται επιτυχόντες. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ΟΑΕΔ, οι οριστικοί ωφελούμενοι άνεργοι - πτυχιούχοι θα ξεπεράσουν τις 13.000.

Τα τελικά αποτελέσματα για τους παρόχους θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2015 και οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου 2015.

Βάσει των σχεδιαζόμενων αλλαγών, οι συνολικές ώρες κατάρτισης από 1.040 γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 πρακτική, και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα, δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ.

Αυξάνεται το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) του εκπαιδευτικού επιδόματος από 3 σε 4 ευρώ/ώρα. Ως εκ τούτου, η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1.680 ευρώ (600 x 2,80) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2.400 ευρώ (600 x 4,00). Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.