Βαθμολογία

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση ανέργων στο πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Πιο συγκεκριμένα, από τις 26 Φεβρουαρίου έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής περίπου 23.000 άνεργοι για το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από κοινού με τη Microsoft Hellas και αφορά την παροχή δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής.

Το πρόγραμμα με την ονομασία «Ακαδημία Πληροφορικής» προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες στους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ άνεργους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει:

- Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα από 1.000 θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου, δίκτυα υπολογιστών, προγραμματισμό, συστήματα ERP και CRM, βάσεις δεδομένων.

- Παροχή δωρεάν διαδικτυακής υποδομής μέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης.

- Real-time εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας (Lync): Δυνατότητα e-learning με τη βοήθεια ενός «εξελιγμένου Skype» το οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές να διοργανώνουν online εκπαιδεύσεις μέσω video, εφαρμογών, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να τους κάνουν ερωτήσεις και σχόλια σε πραγματικό χρόνο.

- Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας portals μαθημάτων: Μέσω της πλατφόρμας Sharepoint Online οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν με απλό τρόπο online σελίδες εκπαιδευτικού υλικού, τις οποίες στη συνέχεια θα μοιράζονται με τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο των μαθημάτων.

- Δυνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης email, με αποθηκευτικό χώρο 50 GB, ημερολόγιο και tasks.

- Δυνατότητα web office: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των web εκδόσεων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Onenote καθώς και Project Server.

Τέλος, ο εκπαιδευόμενος, μέσω ενός μοναδικού κωδικού, θα έχει πρόσβαση στα μαθήματα από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα «κατεβάσματος» των μαθημάτων.