Βαθμολογία

Φθηνά στο ράφι, ακριβά στην τσέπη

Φθηνότερο κατά 8,5% έως και 28,4% είναι το ελληνικό «καλάθι» με προϊόντα σούπερ μάρκετ σε σχέση με το αντίστοιχο άλλων κρατών - μελών, αν και παραμένει ακριβό για τους Ελληνες, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων και της υψηλής ανεργίας.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το κόστος για την αγορά 20 προϊόντων από τις ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανέρχεται στα 42,90 ευρώ.

Το «καλάθι» αυτό, με τα ίδια αγαθά, συγκρίνεται με την Ισπανία και είναι φθηνότερο κατά 8,5%, με τη Γαλλία και είναι πάλι χαμηλότερο κατά 24,07%, και με την Αγγλία, όπου και πάλι ο Ελληνας δαπανά λιγότερα κατά 28,4% χρήματα.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και ιδίως με αξιοσημείωτες διαφορές τιμών. Το ΙΕΛΚΑ μάλιστα διάβασε.... ανάποδα τα νούμερα, λέγοντας πως η Αγγλία είναι συγκριτικά με την Ελλάδα ακριβότερη κατά 39,7%, η Γαλλία κατά 31,7% και η Ισπανία κατά 9,3%.

Πιο φθηνά στο ράφι πιο ακριβά στην τσέπη

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ο οποίος στην Ελλάδα είναι υψηλότερος σε σχέση με αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ από τον Ιανουάριο 2011 είναι 13% (και 23% για αναψυκτικά και χυμούς), σημαντικά υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%) και την Ισπανία (10% και 4%), αλλά και τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ο αντίστοιχος 23% της Ελλάδας στην Αγγλία είναι 20%, στην Ισπανία 21% και στη Γαλλία 20%.

Από αυτήν και μόνο την ανάγνωση προκύπτει αβίαστα το γεγονός πως ο κύριος λόγος για τον οποίο οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να είναι ακόμη χαμηλότερες έχει να κάνει με τον ΦΠΑ.

37,04 από 42,9€.

Το ΙΕΛΚΑ στην ίδια την έρευνά του υπολόγισε και τις τιμές χωρίς τους συντελεστές ΦΠΑ, όπως φυσικά και το συνολικό κόστος. Ετσι στην Ελλάδα η αξία των 20 αγαθών πέφτει στα 37,04 ευρώ. Αν γίνει τώρα η αντιπαραβολή των ποσών, προκύπτει πως το εγχώριο «καλάθι» είναι φθηνότερο κατά 33,7% σε σχέση με το αγγλικό, 28,5% συγκριτικά με το γαλλικό και 13,02% έναντι του ισπανικού.

Από αυτό το εύρημα αναδεικνύεται πως οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ κρατούν «φουσκωμένες» τις τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα και αν ήταν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κράτη τα 20 αγαθά θα ήταν ακόμη πιο φθηνά.

Επιπλέον, οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δείχνουν και τις μειώσεις που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση αλλά και στη διατήρηση των μεριδίων τους στην αγορά.

Μπορεί, λοιπόν, για πρώτη φορά τα ελληνικά προϊόντα να είναι φθηνότερα σε σχέση με τα ξένα, ωστόσο οι καταναλωτές μιλούν για ακρίβεια. Κι αυτό επειδή οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, έχουν πέσει φέτος στα 21.930 ευρώ, όταν το 2010 ήταν 28.548 ευρώ. Δηλαδή στην τετραετία της κρίσης η μείωση των μισθών είναι 23,1%. Αυτήν την κατρακύλα... των εισοδημάτων δεν την έχουν ακολουθήσει οι τιμές, με αποτέλεσμα αυτές να είναι απλησίαστες... για τα νοικοκυριά.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι άνεργοι είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος καταναλωτών, οι οποίοι ουσιαστικά απέχουν από τα ψώνια ακόμη και των βασικών τους αγαθών.

Αν λάβει επίσης υπόψη κανείς και τον αριθμό των εργαζομένων που κακοπληρώνονται, τότε εξάγεται το συμπέρασμα για τους λόγους για τους οποίους οι τιμές των σούπερ μάρκετ αν και είναι χαμηλότερες από εκείνες των αλυσίδων στις ξένες χώρες, εντούτοις για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν στα ύψη.

Σημειώνεται ότι, πέρα από τον ΦΠΑ, παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη όταν συγκρίνονται τιμές ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες είναι:

Η απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης και τα αντίστοιχα κόστη.

Η πολυπλοκότητα της γεωγραφίας της κάθε χώρας (π.χ. οδικό δίκτυο, νησιά κ.λπ.).

Το μέγεθος της αγοράς και οι αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας.

Τα διάφορα κόστη παραγωγής (ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος, χρηματοοικονομικό κόστος, γραφειοκρατία).

Πηγή: ΕΘΝΟΣ