Βαθμολογία

Αφαίρεση βαθμών στην Ορεστιάδα

Αναλυτικά: «Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Αίτηση του αθλητή Θεόδωρου Βαρδιάνου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2012.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

Αίτηση των αθλητών Ισίδωρου Δημητρούδη και Μilorand Kovac (Μίλοραντ Κόβατς) περί αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ Α.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ για αθλητή Μilorand Kovac (Μίλοραντ Κόβατς)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ για αθλητή Ισίδωρο Δημητρούδη

Αίτηση των αθλητών Μαρσέλο Σάκι, Δημητρίου Μανιόπουλου, Θεόκλητου Καριπίδη και του προπονητή Χρήστου Ντόζη περί αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΕΚ.ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ

Αίτηση των αθλητών Νικολάου Ρουμελιώτη και Αντωνίου Κοντογιάννη περί αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ Α.Σ. ΑΡΗΣ.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 5-12-14.

Αίτηση αναστολής, της από 13-11-14 απόφασης της Επιτροπής περί ανάκλησης πιστοποιητικού, από την ΚΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ μέχρι 20-12-14.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 5-12-2014 και ώρα 12.00».