Βαθμολογία

Εγκρίθηκαν οι πόροι για το ΟΑΚΑ

Δέκα χρόνια χρειάστηκαν ώστε να μην είναι πλέον αυθαίρετες όλες οι μεταλλικές κατασκευές στο ΟΑΚΑ και να μπορεί να προχωρήσει η επισκευή τους. Το πρώτο σκέλος τακτοποιήθηκε με το άρθρο του νόμου 4178/2013 και το δεύτερο διευθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες με την έγκριση 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου: "Σε συνέχεια της σχετικής συνεργασίας του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού  Γιάννη Ανδριανού με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό που είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας των αναγκαίων πόρων συνολικού ύψους 8 εκ. ευρώ για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων συντήρησης και επισκευής των στεγάστρων και μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκο Δένδια και αναρτήθηκε την Παρασκευή η έγκριση του ΠΔΕ της Περιφέρειας (ΑΔΑ:ΩΜΟΜΦ-118) το οποίο περιλαμβάνει και τα έργα:

- «Έλεγχος και παρακολούθηση της δομοστατικής υγείας των στεγάστρων του Ολυμπιακού Σταδίου, του Ποδηλατοδρομίου και λοιπών μεταλλικών κατασκευών του ΟΑΚΑ»

- «Συντήρηση – Επισκευή μεταλλικών κατασκευών στο ΟΑΚΑ».

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα ως άνω έργα στις μεταλλικές κατασκευές του ΟΑΚΑ, όπου από το 2004 δεν είχαν γίνει εργασίες συντήρησης, πέραν της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων έπρεπε να γίνει και η τακτοποίηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες παρέμεναν αυθαίρετες, με συνέπεια να μην μπορούν να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από την πολεοδομία. Το πρόβλημα, που αφορούσε πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, επιλύεται οριστικά με την διάταξη του άρθρου 29 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» η οποία συμπεριλήφθηκε ύστερα από συνεργασία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ανδριανού με τον τότε αν. Υπουργό Σταύρο Καλαφάτη".