Βαθμολογία

Γ.Σ. και Δ.Σ. την 1η Ιουλίου στην FOOTBALL LEAGUE

Η ανακοίνωση για τη Γ.Σ.: «Πραγματοποιείται την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.30΄στα γραφεία της Ένωσης Θεμιστοκλέους 42 - 4ος όροφος, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.- Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2013-2014

2.- Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2013-2014

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 2η Ιουλίου 2014 και ώρα 12.30΄, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών (άρθρο 9, παρ. 3 του Καταστατικού της Ένωσης)».

Και αυτή για το Δ.Σ.: «Συνεδριάζει την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.00΄, το Διοικητικό Συμβούλιο της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2013-2014

2.Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2013-2014».