Βαθμολογία

Πρόστιμα σε Σκόρδα, Άρη και ΟΦΗ

Αναλυτικά: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

* Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγχτέα  την  εγκαλούμενη  Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Σ.Φ.Π. και επιβάλλει σε αυτή χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Υποχρεώνει την εγκαλούμενη, να ανακαλέσει την επίμαχη ανακοίνωση κατά τα ειδικότερα, διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της παρούσας (ανακοίνωση στις 9/3).

* Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγχτέα την εγκαλούμενη Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. και επιβάλλει σ’ αυτή  χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ (αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19/3).

* Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέους την ΠΑΕ ΑΡΗΣ και τον Λάμπρο Σκόρδα.Επιβάλλει στην πρώτη εγκαλούμενη χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ και στον δεύτερο εγκαλούμενο χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Υποχρεώνει τους ως άνω εγκαλούμενους να ανακαλέσουν τις επίμαχες δηλώσεις κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσας διαλαμβανόμενα (δηλώσεις στις 23/2).

* Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέα την εγκαλούμενη ΠΑΕ ΑΡΗΣ και επιβάλλει σ' αυτή χρηματική ποινή δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ.Υποχρεώνει την ως άνω εγκαλούμενη να ανακαλέσει τις επίμαχες δηλώσεις κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσας διαλαμβανόμενα (ανακοίνωση στις 16/2)».