Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων (10/4)

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβαλε τις εξής αποφάσεις.

1. Απορρίπτει την έφεση  του MIROSLAV  STOCH, ποδοσφαιριστή  της  ΠΑΕ  ΠΑΟΚ, κατά της  υπ΄ αριθμ. 145/3-4-2014  απόφασης  της ΠΕ/EΠΟ.
2. Δέχεται τυπικά και  απορρίπτει  κατ΄ ουσία   την έφεση του  Ποδοσφαιρικού  Εισαγγελέα κ. ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  κατά της  υπ΄αριθμ.112/13-4-2014 απόφασης  της ΠΕ/SUPER LEAGUE  και της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
3. Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα κ. KΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ κατά  της  υπ΄αριθμ.126/20-3-2014  απόφασης  της ΠΕ/ΕΠΟ,  του   προπονητή ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και  της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει   κατ΄ ουσία την υπόθεση. Δέχεται  ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τέλεσε το αποδιδόμενο  σ΄αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα  του άρθρου   25 του Π.Κ. της  ΕΠΟ και επιβάλλει   σ΄αυτόν  καθώς και  στην  ΠΑΕ  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων  (4000) ευρώ στον καθένα και υποχρεώνει  τον ΙΩΑΝΝΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σε ανάκληση, στα ίδια μέσα δημοσιεύσεως, των αποστελουσών  δυσμενών κρίσεων δηλώσεών του, εντός προθεσμίας 20 ημερών  από της δημοσιεύσεως της  παρούσας. Σε περίπτωση  δε μη συμμόρφωσής του και παρέλευσης απράκτου της εν λόγω προθεσμίας, να κληθεί σε απολογία ενώπιον της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής στην οποία  η παρούσα πρέπει να αποσταλεί σε αντίγραφο.
4. Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΡΑ κατά  της  υπ΄αριθμ.102/6-3-2014  απόφασης  της ΠΕ/SUPER  LEAGUE,  του  ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΕΛΛΗ  και της  ΠΑΕ  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΣΜΥΡΝΗΣ. Εξαφανίζει την  εκκαλουμένη  απόφαση. Διακρατεί και δικάζει   κατ΄ ουσία την υπόθεση. Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΕΛΛΗΣ  τέλεσε την αποδιδόμενη σ΄ αυτόν πειθαρχική παράβαση  των άρθρων  10 παρ. 1,δ ι  και  11 παρ.2 και 3 του Π.Κ.  και επιβάλλει  σ΄ αυτόν ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για  δέκα πέντε (15) ημέρες  και χρηματική ποινή δύο χιλιάδων πεντακοσίων  (2500) ευρώ και στην ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ χρηματική ποινή δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500).
5. Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα κ. ΚΩΝ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  κατά  της  υπ΄αριθμ. 114/13-3-2014  απόφασης  της ΠΕ/ SUPER  LEAGUE του  IΩΑΝΝΗ ΧΑΒΟΥ, προπονητή,   και της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ. Εξαφανίζει την  εκκαλουμένη  απόφαση. Διακρατεί και δικάζει   κατ΄ ουσία την υπόθεση. Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΒΟΣ  τέλεσε την αποδιδόμενη σ΄ αυτόν πειθαρχική παράβαση  των άρθρων  10 παρ. 1,δ ι  και  11 παρ.2 και 3 του Π.Κ.  και επιβάλλει  σ΄ αυτόν ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για  δέκα πέντε (15) ημέρες  και χρηματική ποινή δύο χιλιάδων πεντακοσίων  (2500) ευρώ και στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  χρηματική ποινή δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500).
6. Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΡΑ  κατά  της  υπ΄αριθμ.145/31-3-2014  απόφασης  της ΠΕ/FOOTBALL  LEAGUE  και  του  ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΓΙΑ, προέδρου της ΠΑΕ  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005. Εξαφανίζει την  εκκαλουμένη  απόφαση  κατά το  προσβαλλόμενο κεφάλαιο  αυτής και για το ενιαίο της εκτελέσεως στο σύνολό της, επιβάλλει  στον  ΑΛΕΞΙΟ ΚΟΥΓΙΑ  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) μήνα  και χρηματική ποινή εννιακοσίων  (900) ευρώ.
7. Κάνει δεκτή την παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης της ΠΑΕ  KAΛΛΙΘΕΑ  κατά της  από 3-4-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της  FOOTBALL  LEAGUE. Κατόπιν τούτου η υπόθεση τίθεται στο Αρχείο.