Βαθμολογία

«Κόπηκε» από την ΕΕΑ ο Πανιώνιος

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ:

- ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

- ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από αυτές εγγυητικής επιστολής μέχρι της 30-9-2013. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, η ΕΕΑ θα προβεί σε βάρος αυτών στις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις:

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ τάσσοντας προθεσμία μέχρι τις 30-9-2013 να έχει προβεί στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, η ΕΕΑ θα προβεί σε βάρος της στις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες:

- ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ

Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ λόγω σοβαρής παραβιάσεως του νόμου που αφορά το δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα τη μη προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας. Όσον αφορά τη μη προσκόμιση μέχρι σήμερα από την κάτωθι ΠΑΕ εγγυητικής επιστολής, η ΕΕΑ χορηγεί σε αυτή προθεσμία μέχρι τις 30-9-2013 για την προσκόμισή της:

- ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 29-08-2013 και ώρα 12.00».