Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

1) Δέχεται τυπικά και –κατά πλειοψηφία- κατ’ ουσίαν: α) την έφεση της ΠΑΕ ΑΕΛ κατά της ΕΠΟ και της με αριθμό 374/2024 απόφασης ΕΙΠ/ΕΠΟ, β) την έφεση των ποδοσφαιριστών Μ. Τσουμάνη, K. Fatai, V. Stina, S. Cocic και L. Moreira κατά της ΕΠΟ και της με αριθμό 374/2024 απόφασης ΕΙΠ/ΕΠΟ, γ) την πρόσθετη παρέμβαση του ΠΣΑΠΠ.
Εξαφανίζει την υπ’ αριθμόν 374/2024 απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (ΕΙΠ/ΕΠΟ), προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των προαναφερθέντων ποδοσφαιριστών.

2) Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Βασιλείου Θεολόγη κατά της ΠΑΕ ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904.
Επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού των 5.467,24 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

3) Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γεωργίου Ξέρρα κατά της ΠΑΕ ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904.
Επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού των 4.268,21 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

4) Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μανιού κατά της ΠΑΕ ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904.
Επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού των 7.416,28 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης των 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.