Βαθμολογία

Σχολή προπονητών UEFA D στην EΠΣ Λάρισας

Ανακοινώνεται η λειτουργία επιμορφωτικής σχολής UEFA D στις 02-03/02/2024 στην ΕΠΣ Λάρισας. Η σχολή εντάσσεται στο -εγκεκριμένο από την UEFA- αναπτυξιακό πρόγραμμα «Play Enjoy Learn» και απευθύνεται σε υπεύθυνους ακαδημιών ποδοσφαίρου, προπονητές αναπτυξιακών ηλικιών, γονείς και εθελοντές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email, επισυνάπτοντας την αίτηση συμμετοχής, υπογεγραμμένη δήλωση ΠΔ αξιωματούχων ομάδας και δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση epslarisas@otenet.gr έως τις 31/01/2024.

Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή στην εν λόγω σχολή και ότι ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων είναι 40.

Η σχολή θα πραγματοποιηθεί στις 02/02/2024  (απόγευμα) και στις 03/02/2024 (πρωί - απόγευμα) και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Τέλος, σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν με email από την ΕΠΣ Λάρισας τόσο για την παρουσία τους όσο και για τη διαδικασία λειτουργίας της σχολής».