Βαθμολογία

Ο Καμπανιακός δεν πήρε πιστοποιητικό

Χωρίς πιστοποιητικό συμμετοχής θα μπει στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 ο νεοφώτιστος Καμπανιακός. Ο φάκελος που κατέθεσε η νεοϊδρυθείσα ΠΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν ελλιπής, αφού δεν περιλάμβανε κατάθεση μετοχικού κεφαλαίου και προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, με φυσικό επακόλουθο η ΕΕΑ να τον απορρίψει. Κανονικά αδειοδοτήθηκαν Αιολικός, Τηλυκράτης και Γιούχτας.