Βαθμολογία

Το Δ.Σ. της ΠΑΕ Αιγάλεω

Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης και συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κωνσταντίνος Τσικρικάς

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντώνιος Τιρτιράκης (Πρόεδρος Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ · Εκπρόσωπος του Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ στην ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931)

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φώτιος Καλουτζής

ΜΕΛΗ : Γεώργιος Μπρέμπος, Παναγιώτης Μπαλτάς.