Βαθμολογία

«Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Φάση Ε»

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20.00 στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Για κρατήσεις στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/JatkogFi9YWFAgL28https://forms.gle/JatkogFi9YWFAgL28

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.