Βαθμολογία

Πότε θα γίνει αφαίρεση βαθμών στη Super League 2

Στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ αναρτήθηκε ο νέος Κ.Α.Π. που θα έχει ισχύ τη σεζόν 2023-24 και επισημοποιήθηκαν με τον τρόπο αυτόν οι αλλαγές, όπως η μη κάλυψη κενών στη Super League 2, η αφαίρεση 10 συνολικά βαθμών για τις ομάδες που δεν «κατεβαίνουν» ή μένουν με λιγότερους από 9 και η ματαίωση αγώνων εάν δεν πληρωθούν οι διαιτητές.

Σχετικά με τη μη κάλυψη κενών, η διάταξη θα έχει εφαρμογή από τη σεζόν 2024-25. Aναλυτικά οι αλλαγές στον ΚΑΠ:

«Κατ’ εξαίρεση αν μία ή περισσότερες ομάδες, που δικαιούνται να αγωνιστούν στη Super League 2, παραιτηθούν για οποιονδήποτε λόγο από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες στη Super League 2 παραιτηθούν για οποιονδήποτε λόγο από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή, τότε οι ομάδες αυτές δεν αναπληρώνονται.
Μοναδική εξαίρεση αναπλήρωσης είναι η περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 μειωθεί κάτω από τις δέκα οχτώ (18) ομάδες.
- Προκειμένου περί των επαγγελματικών πρωταθλημάτων η απόφαση όταν σχετίζεται με αναβολή αγώνα λαμβάνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και όταν πρόκειται για αναβολή αγωνιστικής λαμβάνεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
- Κατ’ εξαίρεση στη SL2 η αμοιβή και τα έξοδα των διαιτητών και σε περίπτωση χρήσης VAR τα έξοδα που αναφέρονται στην παρ. α’ του παρόντος θα καταβάλλονται στην ΕΠΟ πέντε (5) πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής δεν ορίζεται ο αγώνας από τη διοργανώτρια με υπαιτιότητα της ΠΑΕ που δεν εξόφλησε έως την ορισθείσα ημερομηνία τα έξοδα διαιτησίας. Η διοργανώτρια οφείλει να τηρήσει την παραπάνω διάταξη και σε περίπτωση ορισμού του αγώνα θα καταβάλλει τρεις (3) ημέρες, πριν την έναρξή του, η ίδια τις αμοιβές των διαιτητών, διαφορετικά η ΚΕΔ δεν θα ορίζει διαιτητές.
- Σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, πανελλήνιων πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων υποδομής και προεπιλογής Εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων), είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία ιατρού αγώνα.
- Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου (λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (-5) βαθμών από το πρωτάθλημα που αγωνίζεται, καθώς και επίσης (-5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί, με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, στα πρωταθλήματα των επαγγελματικών κατηγοριών.
- Τέλος, ένας αγώνας θεωρείται άκυρος αν διεξαχθεί με διαιτητές που δεν ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και την ΕΔ των ΕΠΣ για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κατά συνέπεια οι συμμετέχουσες ομάδες μηδενίζονται και τους αφαιρούνται επιπλέον τρεις (3) βαθμοί. Στην καταγγελία προς την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή μπορούν να προβούν η διοργανώτρια ή η ΕΠΟ».