Αυξήσεις στις χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δηλαδή μια από τις βασικές ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, χρεώσεις χρήσεις Δικτύου), φέρνει πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία αφενός αλλάζει η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων, αφετέρου αυξάνεται το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που προορίζεται για τις επενδύσεις και ανακτάται μέσω των χρεώσεων χρήσης.

Οι νέες χρεώσεις θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου 2023 και για ένα δωδεκάμηνο. Σύμφωνα με υπολογισμούς της ιστοσελίδας allazorevma.gr, με βάση τα νέα δεδομένα, ένα νοικοκυριό με μονοφασική παροχή ισχύος 8 kVA και ετήσια κατανάλωση 2.592 κιλοβατωρών θα έχει αύξηση της τάξης του 20%. Δηλαδή, το ετήσιο ποσό χρέωσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα πάει στα 72,148 ευρώ έναντι 59,37 ευρώ που πληρώνει τώρα με τις τρέχουσες τιμές.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση προδιαγράφεται για τις τριφασικές παροχές, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις ένας μέσος καταναλωτής με παροχή ισχύος 25 KVA και ετήσια κατανάλωση ρεύματος 3.750 κιλοβατωρών θα χρεωθεί με 174 ευρώ ετησίως για τέλη δικτύου διανομής, από 98 ευρώ που χρεωνόταν μέχρι τώρα. Πρόκειται για αύξηση περί τα 76 ευρώ τον χρόνο (το 2023) για ένα νοικοκυριό, δηλαδή κάτι παραπάνω από 6 ευρώ τον μήνα.

Με άλλα λόγια, η επιβάρυνση των οικιακών καταναλωτών με τριφασικές παροχές είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτών με τις μονοφασικές παροχές που αφορούν σε εγκαταστάσεις με σχετικά μικρές καταναλώσεις ρεύματος. Η συνολική επιβάρυνση του λογαριασμού του ρεύματος είναι ποσοστιαία πολύ μικρότερη, αν υπολογισθεί στο πλαίσιο του συνολικού ποσού ενός λογαριασμού ηλεκτρισμού που καταλαμβάνει και το λεγόμενο ανταγωνιστικό σκέλος (που εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική του) πέρα από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Σημειώνεται ότι η Χρέωση Χρήσης Δικτύου αποτελείται από δυο σκέλη, τη χρέωση ισχύος και τη χρέωση ενέργειας. Το πρώτο σκέλος συναρτάται με το είδος παροχής (μονοφασική-τριφασική) και το δεύτερο από το ύψος της κατανάλωσης του κάθε νοικοκυριού.

Έως σήμερα, το μεγαλύτερο ύψος της επιβάρυνσης προερχόταν από τη χρέωση ενέργειας, δηλαδή από την ποσότητα των κιλοβατώρων που χρησιμοποιεί ένας καταναλωτής, και σε μικρότερο βαθμό από τη χρέωση ισχύος. Αυτό αλλάζει από την πρώτη Μαΐου, καθώς αλλάζει η αρχιτεκτονική των επιβαρύνσεων, με σημαντική αύξηση της χρέωσης ισχύος που αναπροσαρμόζεται στα 4,434 ευρώ ανά kVA ανά έτος, από 0,52 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. Αντιθέτως, η χρέωση ενέργειας μειώνεται στα 0,01415 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0213 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ

Αρμόδιες πηγές του ΔΕΔΔΗΕ στις οποίες απευθύνθηκε η «Ν» για να τοποθετηθούν επί των νέων χρεώσεων, σημείωσαν ότι η αύξηση του απαιτούμενου εσόδου ήταν επιβεβλημένη του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής με δεδομένο ότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία αναπροσαρμογή (2020). Κατά την περίοδο αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ αύξησε σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής, με έμφαση την ένταξη περισσότερων ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής, ανοίγοντας τον δρόμο για αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Τα οφέλη από την αύξηση της φθηνότερης καθαρής ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ αντισταθμίζουν την επιβάρυνση των καταναλωτών από την αύξηση των χρεώσεων χρήσης δικτύου, κατέληγαν οι ίδιες πηγές.

naftemporiki.gr