Βαθμολογία

Δίωξη Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα

Από τον αναπληρωτή υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικών διώξεων ποδοσφαιρικών αδικημάτων, Αντεισαγγελέα Νικόλαο Μαργαρίτη, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η πειθαρχική δίωξη ασκείται διότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξύβρισε και δυσφήμησε ποδοσφαιρικές αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις, ήτοι σε δηλώσεις που περιέχουν προσβολή της τιμής άλλου και οι οποίες περιέχουν μομφές για σκοπιμότητα ή δόλο ή μεροληψία στη λήψη αποφάσεων που κατ’ αντικειμενική κρίση δύνανται να βλάψουν τη τιμή και την υπόληψη των προσώπων στα οποία αφορούν, και διαδόθηκαν με μέσο επικοινωνίας (αφορά θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός που εκφράστηκε στις 29/3/2023).

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20Α§§1,2, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.