Βαθμολογία

Σχολή επανεξέτασης στην Ε.Π.Σ. Αθηνών

Ανακοινώνεται η λειτουργία σχολής επανεξέτασης (θεωρία, πράξη και διαιτησία) όλων των προπονητικών διπλωμάτων κατά το χρονικό διάστημα 25-31/03/2023 στην ΕΠΣ Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν α) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν ΕΔΩ *  και β) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης στην ΕΠΣ Αθηνών», μέχρι τις 13/3/2023. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι υποψήφιοι προπονητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψήφιους προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021.