Βαθμολογία

Σχολή UEFA PRO στην Αθήνα

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται η λειτουργία της 8ης σχολής προπονητών ποδοσφαίρου κατηγορίας UEFA Pro.

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου απέστειλε προς την UEFA ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλάνο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πρόταση για διευρυμένο αριθμό συμμετεχόντων λόγω της μακράς περιόδου αδυναμίας λειτουργίας σχολών εξαιτίας των μέτρων κατά της εξάπλωσης της COVID-19 και το αυξημένο ενδιαφέρον των προπονητών  και έλαβε σχετική έγκριση για την πραγματοποίηση της εν λόγω σχολής σε δύο γκρουπ με συνολικό αριθμό υποψήφιων προπονητών τα 36 άτομα, αντί των 20 που είναι η συνήθης πρακτική. 

Η 1η φάση του 1ου γκρουπ (18 συμμετέχοντες) θα πραγματοποιηθεί στις 20-25/3/2023 και η αντίστοιχη του 2ου γκρουπ (18 συμμετέχοντες)  στις 22-27/1/2024, αμφότερες στην Αθήνα. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών (βλέπε ΕΔΩ) σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (με θέμα: «Όνομα/Επώνυμο, Αίτηση συμμετοχής στην 8η σχολή UEFA Pro») στη διεύθυνση proponites@epo.gr, μέχρι τις 20/2/2023. Τονίζεται ότι δεν θα εξετάζονται τα αιτήματα των προπονητών που δεν ακολουθούν την περιγραφόμενη διαδικασία. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων φακέλων από τους επικεφαλής της Εκπαιδευτικής Ομάδας της ΕΠΟ και εκπαιδευτές της UEFA και την τελική έγκριση της λίστας των επιλεχθέντων προπονητών από την ΕΕ/ΕΠΟ, το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης/Εκπαίδευσης θα ενημερώσει τους υποψήφιους προπονητές για την καταβολή του σχετικού παραβόλου.