Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΠΟ Παμπαιανικός» κατά της από 29.11.2022 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΠΣ Παλαιάς Φώκαιας – Πρωτεύς» κατά της από 29.11.2022 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής.