Βαθμολογία

Ανάρτηση δικαστικών αποφάσεων

Στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ αναρτώνται πλέον οι αποφάσεις των Δικαστικών Επιτροπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται ανωνυμοποιημένες και αφορούν στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και την Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας που έχουν καταστεί τελεσίδικες.

Το σχετικό πεδίο με την ονομασία "Καλλιπάτειρα" θα εμπλουτίζεται συνεχώς με αποφάσεις.