Βαθμολογία

Μακεδονικός: Χωρίς Γιαννούση για τρεις εβδομάδες λόγω διαστρέμματος