Βαθμολογία

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 09:30 θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου GRAND HYATT ATHENS (Λεωφ. Συγγρού 115) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στις 10:30 της ίδιας μέρας.

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται όπως το δηλώσουν στο email: accreditations@epo.gr.