Βαθμολογία

Κατάθεση Δελτίων… δικαιολογητικά και ηλεκτρονικά παράβολα!

Η ΕΠΣΝ Λάρισας θέλει να επιστήσει την προσοχή στα σωματεία να προσκομίσουν άμεσα τα δικαιολογητικά για τις μετεγγραφές τους καθώς και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών παραβόλων που αφορούν αυτές, ώστε να είναι έτοιμες για την έναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι η αναβολή έχει αποφασιστεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 που έχει ορισθεί η Γ.Σ. της ΕΠΟ.