Βαθμολογία

Αναστολή στις διαγραφές σωματείων, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα αγώνων

Με τρεις διατάξεις σε συνολικότερη Τροπολογία/Προσθήκη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που συζητείται στη Βουλή, ρυθμίζονται τα εξής:
- Αναστέλλεται για έναν χρόνο (έως τις 31/7/2023) η αυτοδίκαιη διαγραφή, από τα μητρώα μελών των Αθλητικών Ενώσεων και των Ομοσπονδιών, όσων ερασιτεχνικών σωματείων δεν θα έχουν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν θα έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έως και τις 31/7/2022.

Ωστόσο, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας, έως ότου αποκτήσουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.
- Κυρώνονται τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως εγκρίθηκαν από την Ολομέλειά της.
- Συνεχίζεται και για το 2022 η διευρυμένη αναγνώριση σπουδαίων αγωνιστικών διακρίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον οι σχετικές διεθνείς διοργανώσεις δεν διεξήχθησαν το 2021 λόγω πανδημίας.