Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δέχτηκε τυπικώς και εν μέρει κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Ζάκυνθος 1961. Μεταρρύθμισε την υπ’ αριθμ. 177/15.4.2022 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE 2, κατά το μέρος που αφορά στην επιβολή στην εκκαλούσα χρηματικής ποινής και απορρίπτει κατά τα λοιπά. Επέβαλε στην ΠΑΕ Ζάκυνθος 1961 χρηματική ποινή ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Απέρριψε την έφεση του σωματείου Νέα Πέραμος κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3707/12.4.2022 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Δυτικής Αττικής.

Δέχτηκε τυπικώς και κατ’ ουσίαν την έφεση του Κωνσταντίνου Γύπαρη. Εξαφάνισε την εκκαλουμένη από 14.04.2022 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, ως προς το κεφάλαιο αυτής που αφορά τον εκκαλούντα. Ανέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, κατά το τμήμα αυτής που αφορά τον εκκαλούντα, ενώπιον της ίδιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, προκειμένου κατά την εκδίκασή της να κληθεί νομίμως ο εκκαλών ώστε να ασκήσει το δικαίωμα ακροάσεως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.