Βαθμολογία

Ανακοίνωση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Η Ε.Π.Ο. υλοποιεί με απόλυτη προσήλωση και σε καθημερινή βάση την αναβάθμιση των θεσμικών δομών του ποδοσφαίρου, διαθέτοντας ένα νέο καταστατικό που ενσωματώνει τις διατάξεις της ολιστικής μελέτης και έχει εγκριθεί παμψηφεί από την Γ.Σ. των μελών της.

Στο ενδιάμεσο διάστημα και έως την εκλογή του νέου Προέδρου της Ομοσπονδίας Εκτελεστικός Διευθυντής ορίστηκε ο μέχρι τούδε Εκτελεστικός Γραμματέας, κατ’ αρχήν λόγω της συνάφειας των αρμοδιοτήτων που εκτελούσε με αυτές που κατανέμει το νέο καταστατικό στον Εκτελεστικό Διευθυντή. Καμία πρόσθετη δαπάνη δεν προκλήθηκε, καμία νέα επιβάρυνση του προϋπολογισμού δεν δημιουργήθηκε. Η αδυναμία λειτουργίας της Ε.Π.Ο. χωρίς προσαρμογή στις διατάξεις του νέου καταστατικού αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ θεμέλιο της απόφασης που ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελεί τον θεματοφύλακα της νομιμότητας στην Ομοσπονδία. Οι διεθνείς συνομοσπονδίες είναι αρωγοί αυτής της προσπάθειας και η επικοινωνία μαζί τους αδιακώλυτη και στενή.

Το μέλος της Ε.Ε. που πιστεύει ότι ποινικά αδικήματα διενεργούνται εντός της Ε.Π.Ο. θα κληθεί να το επιβεβαιώσει και να εξηγήσει πως ο νομικός παραστάτης του δεν γνώριζε την απόφαση, που ο ίδιος διάβασε, άκουσε και καταψήφισε. Επίσης θα κληθεί να εξηγήσει γιατί, αν και δεν αιτήθηκε την λήψη αντιγράφου, εν τούτοις διαμαρτυρήθηκε δια του δικηγόρου του γιατί δεν του δόθηκε αντίγραφο ενώ ήδη έχει προσφύγει κατ’ αυτής.

Η εποχή της πλήρους ανομίας που οδήγησε την Ε.Π.Ο. να ενταχθεί σε καθεστώς επιτήρησης μέσω Π.Δ.Ε. έχει παρέλθει και αυτοί που την προκάλεσαν δεν μπορούν να καταστούν κήνσορες της εξυγίανσης του ποδοσφαίρου.