Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις.

Επέβαλε στον Παναθηναϊκό χρηματική ποινή 1.000 € (αγώνας Κυπέλλου Παναθηναϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας).

Επέβαλε στον Κωνσταντίνο Παλούμπη, εκπρόσωπο του Πανβρουπρασιακού α) χρηματική ποινή, ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα οκτώ (1.668) ευρώ και β) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τριάντα (30) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Πανβουπρασιακού χρηματική ποινή, ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τριάντα (30) ημέρες. Επέβαλε στον Αιμίλιο Βελλή, γυμναστή της Παναχαϊκής, α) χρηματική ποινή, ύψους οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) ευρώ και β) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε  (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος της Παναχαϊκής χρηματική ποινή ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Επέβαλε στον Α. Μεντεβέλη, διερμηνέα του Εθνικού, α) χρηματική ποινή, ύψους χιλίων (1.000 ευρώ) και β) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δέκα πέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Εθνικού χρηματική ποινή ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δέκα πέντε (15) ημέρες. Επέβαλε στον Εθνικό χρηματική ποινή ύψους χιλίων ευρώ (1.250) και απάλλαξε την Προοδευτική από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. 
 
Απάλλαξε τον Ναυπακτιακό Αστέρα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Απάλλαξε τον Ηρακλή Αμπελοκήπων από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επέβαλε στην Προοδευτική χρηματικό πρόστιμο 330 € (Γ’ Εθνική, Προοδευτική-Θύελλα Ραφήνας).

Επέβαλε στον Γεώργιο Βατίστα, εκπρόσωπο του Εθνικού, ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Εθνικού χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (Γ’ Εθνική, Κερατσίνι-Εθνικός).