Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Τεστ αξιολόγησης Μικτής Κ15

ΣTON XΩPO TOY football hall BPEΘHKE H MIKTH EΠΣΛ K15 OΠOY OΛOI OI ΠAIKTEΣ THΣ ΠPAΓMATOΠOIHΣAN ΠPOΠONHΣH - TEΣT AΞIOΛOΓHΣHΣ TEXNIKHΣ MEΣA AΠO OΠTIKA KAI AKOYΣTIKA EPEΘIΣMATA.

TA AΠOTEΛEΣMATA THΣ ΠPOΠONHΣHΣ-TEΣT ΠAPAΔOΘHKAN ΣTON ΠPOΠONHTH THΣ EΠΣΛ TΣETΣIΛA ΔHMHTPH OΠOY MAZI ME TON ΣYNEPΓATH TOY MIXO ΔHMHTPH ΘA BΓAΛOYN XPHΣIMA ΣYMΠEPAΣMATA ΓIA THN ATOMIKH TEXNIKH TΩN ΠAIKTΩN THΣ K15 EYXAPIΣTOYME TON K.KΩΣTA TΣOTΣO ΓIA THN ΠAPAXΩPHΣH TΩN ΣYΓXPONΩN EΓKATAΣTAΣEΩN TOY Football hall ΓIA THN ΠPAΓMATOΠOIHΣH THΣ ΠPOΠONHΣHΣ.