Βαθμολογία

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Δικαιολογητικά υποψηφίων για τις εκλογές της ΕΠΣΝ Λάρισας, στις 29 Ιουνίου 2021:
* Τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με το Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να κατατεθούν στην Ένωση μέχρι τη Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00.
** Τα γραφεία της ΕΠΣΝΛ θα λειτουργούν καθημερινά 10.00-14.00

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ