Βαθμολογία

Απορρίφθηκε η προσφυγή του Μαρσέλο

Το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την από 19.11.2020 αίτηση του Marcello Damiano, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός 1965.

Αναλυτικά: «Το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την από 19.11.2020 αίτηση του Marcello Damiano, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή κατά της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός 1965 και την από 04.12.2020 υπέρ του M. Damiano και κατά της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός 1965 πρόσθετη παρέμβαση του Π.Σ.Α.Π.».