Βαθμολογία

Η διοίκηση του Μαχητή Τερψιθέας

Η διοίκηση του Μαχητή Τερψιθέας συγκροτήθηκε σε σώμα και είναι η εξής:

Ευάγγελος Γκάγκος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Κυριτσάκας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Αναστασίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Κυριτσάκας ΤΑΜΙΑΣ
Γεώργιος Νότας ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Αθανάσιος Γεροφάκας ΜΕΛΟΣ
Θεοφάνης Λάνταβος ΜΕΛΟΣ