Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Υπενθύμιση προς τα σωματεία

Από τη γραμματεία της ΕΠΣΝΛ υπενθυμίζονται προς τα σωματεία τα κάτωθι:

1. Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, όπως έχουν ορισθεί από τη ΓΓΑ, σε προπονήσεις και φιλικές αναμετρήσεις

2. Λόγω αναβάθμισης του συστήματος της ΕΠΟ για την έκδοση των δελτίων, θα πρέπει οι ομάδες να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατόν καθώς ενδέχεται να μην εκδοθούν έγκαιρα.

3. Οι ομάδες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν φιλικές αναμετρήσεις θα πρέπει να κάνουν αίτημα στην ΕΠΣΝΛ ή στην ΕΔ/ΕΠΣΝΛ για ορισμό διαιτητών τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα πριν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

4. Να ελέγξουν την ημερομηνία λήξης των καρτών υγείας των ποδοσφαιριστών τους και να προχωρήσουν στις ανανεώσεις όπου είναι απαραίτητο.