Βαθμολογία

Υποβολή εγγράφου κάρτα υγείας

Μετά από ενημέρωση της ΕΠΟ αναφορικά με την υποβολή εκ μέρους σας των καρτών υγείας των ποδοσφαιριστών για τις μεταγραφές τους, εφεξής θα γίνονται αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των καρτών υγείας (χωρίς επικύρωση).

Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής της αίτησης.