Βαθμολογία

ΤΕΜΠΗ: Κλειστή μέχρι 30 Οκτωβρίου η γέφυρα του Πηνειού

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα των Τεμπών με αποκλεισμό της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην περιοχή της υφιστάμενης γέφυρας Πηνειού (χ.θ. 11+950), της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.
Σύμφωνα με την Εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων η κίνηση των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα αποκατασταθεί ως εξής:
Α) Α/Κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
• Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, σύμφωνα με το F/DRW/2602/B099/CHR/000623/A-της εγκεκριμένης μελέτης.
Β) Ι/Κ ΤΕΜΠΩΝ
• Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, και την δημιουργία παράκαμψης στην περιοχή αναστροφής των οχημάτων του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου, σύμφωνα με το DRW/2602/B099/CHR/000624/A-της εγκεκριμένης μελέτης.
Γ) Ι/Κ ΟΜΟΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΑΡΙΑΣ
• Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, ενώ προβλέπεται και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή της γέφυρας Πηνειού με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων από την Π.Ε.Ο. μέσω του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Ομολίου.
• Αντίστοιχα η κίνηση προς Λάρισα θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Λάρισα του Η/Κ Ραψάνης, ενώ προβλέπεται ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή της γέφυρας Πηνειού και η υποχρεωτική αναστροφή των οχημάτων της Π.Ε.Ο. με την κατασκευή προσωρινού καμβίδιου κυκλικής κίνησης, σύμφωνα με το DRW/2602/B099/CHR/000625/A- της εγκεκριμένης μελέτης. Δ) Ι/Κ ΠΥΡΓΕΤΟΥ- Η/Κ ΡΑΨΑΝΗΣ
• Η κίνηση προς Λάρισα θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Λάρισα του Η/Κ Ραψάνης, σύμφωνα με το DRW/2602/B099/CHR/000626/A-της εγκεκριμένης μελέτης.

thessalianews.gr