Βαθμολογία

Ανακοίνωση για συνεδρίαση Επιτροπής Εφέσεων 10/06

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που εστάλη στις 05/06 για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφέσεων στις 10/06 (18:00), η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, παρακαλούμε τους εκπροσώπους του Τύπου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση να αποστείλουν σχετικό email στο accreditations@epo.gr έως τις 11:00 της Τετάρτης 10/06, συμπεριλαμβάνοντας ονομ/μο, Μέσο και διεύθυνση email, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες.