Βαθμολογία

Συνεργασία Cosmote TV-ΕΡΤ

Συνεχίζεται η συνεργασία της Cosmote TV με την ΕΡΤ. Ο φορέας συνδρομητικής τηλεόρασης μισθώνει υπότιτλους σειρών στην ΕΡΤ μοιράζοντας έτσι το κόστος εκμίσθωσης τους. Η ΕΡΤ θα καταβάλλει το 50% του κόστους για τους υπότιτλους της «War and Peace» από την Cosmote TV, στο ποσό των 389,25 ευρώ.

typologies