Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 21.11.19

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ης.11.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΗΜΕΡ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΝΗ

16/11

ΒΡΑΖΙΤΙΚΟΣ Χ.

1353717

ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1 + 10

17/11

ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗΣ Α.

1327391

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

4 + 40

17/11

ΤΣΑΤΣΟΣ Ν.

1321249

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

3 + 30

17/11

ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ Γ.

1179231

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ/ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ

ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

3 + 30

17/11

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Λ.

1267363

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ/ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ

2η ΚΙΤΡΙΝΗ

1 + 10

16/11

ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ Κ.

1356845

ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

2 + 20

16/11

ΚΑΜΑΜΙ Ν.

1417450

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

2η ΚΙΤΡΙΝΗ

1 + 10

17/11

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.

1381871

ΘΕΡΜΑΊ΄ΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

3 + 30

17/11

CANDO A.

1481654

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

3 + 30

16/11

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Ν.

1269771

ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ

2η ΚΙΤΡΙΝΗ

1 + 10

16/11

ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ Γ.

1213849

ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ

2η ΚΙΤΡΙΝΗ

1 + 10

16/11

ΓΕΡΑΣΗΣ Η.

1416534

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

4 + 40

16/11

ΣΑΛΑ Ο.

1413916

ΑΕ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016

2η ΚΙΤΡΙΝΗ

1 + 10

 

 

 

               

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ        ΘΕΟΔΩΡΑ  ΓΑΤΣΙΟΥ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ