Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων (20/11)

Ανακοινώνονται αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων, κατόπιν των συνεδριάσεών της στις 19 και στις 20 Νοεμβρίου 2019.

Δέχεται κατ’ ουσίαν την έφεση του Αργύρη Γαλανάκου. Εξαφανίζει την 4/4.10.2019 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Βοιωτίας. Θεωρεί τον εκκαλούντα ως πειθαρχικά ελεγκτέο για παράβαση των άρθρων 12 παρ.1, 11 παρ. 2, 10 παρ.1 περ. β. του Π.Κ. της ΕΠΟ και 41 του καταστατικού της ΕΠΣ Βοιωτίας. Απαγορεύει στον εκκαλούντα την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια καθώς και την ποδοσφαιρική δραστηριότητα για δύο (2) μήνες.

Δέχεται την έφεση του Γιώργου Δώνη. Εξαφανίζει την 226/2019 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 1. Θεωρεί τον εκκαλούντα ως πειθαρχικά ελεγκτέο για παράβαση πράξης των άρθρων 11 παρ. 2, 10 παρ. 1 περ. β. του Π.Κ. της ΕΠΟ. Απαγορεύει στον εκκαλούντα την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες.