Βαθμολογία

Ο Σύνδεσμος Προπονητών ενημερώνει…

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Λάρισας ενημερώνει τους προπονητές-μέλη του, ότι τα γραφεία του Συνδέσμου θα είναι ανοιχτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 20:00 έως 22:00, προκειμένου οι συνάδελφοι προπονητές να προμηθεύονται Βεβαίωση Μέλους από τον Σύνδεσμο Προπονητών, που είναι απαραίτητη τόσο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή (κάρτας πάγκου), όσο και για την έκδοση ταυτότητας τριετίας.